I arbeidslivet i dag kan du forhandle om og motta lønn og bonus som du føler at din arbeidsinnsats er verdt. Forbered deg godt før forhandlingene med god research og evaluering, slik at du kan møte sjefen forberedt på møtet. Det er mulig å oppnå både bedre økonomi og høyere trivsel på arbeidsplassen etter endte forhandlinger.

Din kompetanse er gull verdt

Det er viktig å holde tunga rett i munnen når du skal forhandle om lønn med ledelsen. God kompetanse i et stort marked er viktig å synliggjøre, slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker kan opprettholde trivsel og utvikle potensialet på arbeidsplassen. Flytt fokus fra å tenke at lønnsforhandlinger er en kamp til at dere er to parter med felles interesser.

Vær godt forberedtlønnsforhandlinger

Utfallet av lønnsforhandlingene kan være med på å skape en mye hyggeligere atmosfære på arbeidsplassen. Forbered deg godt før møtet og evaluer din og arbeidsplassens situasjon. Ved å evaluere deg selv, motparten og situasjonen kan du velge dine spørsmål med omhu under møtet og møte sjefen på samme nivå. Still spørsmål og lytt godt, ha i bakhodet at du ikke møter til kamp, men til forhandlinger. Se på din egen arbeidsprestasjon, og hva du oppnår og bidrar med på arbeidsplassen. Ta økonomien på din arbeidsplass med i betraktningen, slik at du kan tilnærme deg ledelsen på en fornuftig måte. Du bør også bli bedre kjent med hvor mye andre med samme ansvar tjener. Og forhandlinger handler ikke om å akseptere, men at alle forlater kontoret med en god følelse.

Lytt og still spørsmål

Det er også viktig å bevare en god tone under møtet. Når du er forberedt, vet du bedre hvor pågående du kan være og hvilke krav du faktisk kan stille. Ifølge førsteamanuensis ved BI, Laura Traavik, er den som får mest ut av en lønnsforhandling, den som lytter og stiller spørsmål med færre argumenter. Hvordan du stiller dine spørsmål basert på dine evalueringer, kan være alfa omega for utfallet! For en god dialog under lønnsforhandlingene er det viktig å unngå for mye argumentasjon. Traavik anbefaler deg å presentere to eller tre veldig gode argumenter i stedet for en lang liste.

En bedre jobbatmosfære

Ved forhandlingene anbefaler ekspertene at du ikke er for pågående eller fokusert på deg selv og din egen lønn. Har du flere jobbtilbud for hånden, er det ikke noe poeng å sette fokus på det eksterne. Hold fokuset på potensialet ved nettopp denne arbeidsplassen, og husk også at lønnsforhandlinger kan handle om mye mer enn bare lønn. Du kan også forhandle frem høyere overtidsbetaling, videreutdanningstilbud, kurs for selvutvikling eller lignende. Å huske at du tross alt trenger en hyggelig arbeidsplass for å kunne gjøre suksess i en bedrift, kommer godt med. Alle tiltak bedriften kan imøtekomme for å tilfredsstille begge parter, er gull verdt. Dette kan også være f.eks. varm mat og middag i kantinen for de ansatte. Å bare tenke på at du burde ha tjent mer er destruktivt for motivasjonen og trivselen på jobben, ifølge Olaf Bergersen, partner i rekrutteringsfirmaet Orion Search International.