Det er viktig for alle bedrifter å både få og beholde dyktige ansatte. Så hva skal til for å oppnå dette i PR-byrå? 

Det er mye som skal til for at et arbeidsmiljø skal fungere bra og viktige faktorer er humor, trygghet, trivsel og samhold.

Virksomheter lykkes også best der arbeidet med arbeidsmiljøet integreres i virksomhetens øvrige utviklingsarbeid, og hvor ledere og arbeidstakere innser at arbeidsmiljøutvikling er lagarbeid og ikke noe som kan overlates til personalsjefen eller verneombudet alene.

helsenorge.no

Public relationsI PR-byrå, reklamebyrå og mediabedrifter er kravene til produksjon ofte noe anderledes enn i vanlige bedrifter. Lønnsomhet er jo selvfølgelig noe alle trakter etter, men i slike kreative yrker hvor teknologi møter det kreative menneskesinnet, er det viktig å huske på at menneskesinnet må stimuleres for å vokse. Derfor er det viktig at de ansatte i bedriften har et trygt og godt arbeidsmiljø som fremmer vekst både kollektivt og individuelt. Dette kan gjøres på mange måter.

  • Gjennom kursing innenfor eget ansvarsområde, slik at man alltid er oppdatert.
  • Gjennom kursing innenfor relevante fagområder for bedriften og ikke minst kursing som fremhever ens talenter og kunnskaper til nytte for bedriften. Du begynner kanskje som ghostwriter, men kanskje du også er et lederemne?
  • Sosiale events og teambuilding. Ved å møtes sosialt får man sett hverandre som mennesker, ikke bare arbeidere innenfor bedriften. Dette gir bedre samhold blant de ansatte.

Tillat og fostre kreativitet

Google har flere år blitt kåret til beste arbeidsplass, og ser man på hva som gjør at de stadig vinner er det en fremtredende faktor at de har egne ”lekerom” på jobben og de faktisk får tillatelse til å forske på egne prosjekter i arbeidstiden.  Google holder til på et område som de har kalt for Googleplex, som ligger i Mountain View California. Områdene er preget av åpenhet og store parkområder som vender ut mot gatene.

De ansatte hos Google spiser gratis hver dag og det finnes flere små koselige kafeer på området hvor de kan være sosiale og ikke minst velge den maten som passer deres smaksløker og kosthold. De ansatte har også muligheter til å jobbe ute om de ønsker det. De kan til og med dyrke egne grønnsaker på området mens de jobber.

Tullete sier du, men kanskje ikke? Siste forskningen viser at man bare kan fokusere på dataskjermen i 20 minutter før tankene begynner å vandre. Da er det ikke bare viktig å bruke disse minuttene aktivt, men også tiden i mellom hver arbeidsøkt. Hva er da bedre enn en arbeidsplass som stadig gir deg muligheter til nye impulser og til å dyrke din egen kreativitet i behagelige omgivelser?

Det digitale arbeidsmiljøet

I det digitale arbeidsmiljøet er det flere ting som er viktig. Først og fremst en ergonomisk arbeidsplass som lett tilpasses de ansatte som skal bruke den. Arbeidsplassen bør gjøres så tilgjengelig som mulig og den bør ha alt arbeidstageren trenger for å gjøre jobben best mulig.

Ettersom det på en slik arbeidsplass foregår mye på nettet, er det også viktig å oppmuntre til kontakt med de andre ansatte.