Oppstarter, fremadstormende og etablerte bedrifter er avhengige av en god administrasjon. Det er denne avdelingen som må sørge for at hjulene ruller knirkefritt. Det gjelder ikke bare å ha et CRM system som er operativt, men også en avdeling som sørger for kontorrekvisita.

Fordelen med å jobbe alene med rekvisita til kontoret er at det ikke blir rot og misforståelser. Slike flaskehalser kan skape store utfordringer og by på ting som verdifall, kontraktsbrudd og i verste fall konkurs. Her skal vi forklare hvorfor det å kjøpe blekkpatroner kan bli helt avgjørende.

Jobb mer effektivt alene

Det blir mindre rotete hvis du er alene. Denne personen har implementert systemet som sikrer at bedriften ikke mangler utstyr, som blekkpatroner, ark eller stifter og resirkulerer utstyret på riktig måte. Men selskapet må ikke ha for mye av det heller. Den tar overflate og binder ikke minst kapital.

”Man må ta raske beslutninger og uten blekkpatroner går avtalen i vasken.”

Lag et system som flere kan bruke

Man må likevel ha et system som flere kan benytte seg av. Kanskje blir man syk, bedriften vokser eksponensielt eller nye produkter kommer inn. Det bør være enkelt nok til at assistenten kan lære seg det fort, men også så avansert at ingen kan skape rot i systemet. Når man fungerer i markedet er kontrakter noe av det viktigste for å styre videre mot større mål. Men avtaler skrives hurtig og nye partnere dukker opp som troll i eske. Man må ta raske beslutninger og uten blekkpatroner går avtalen i vasken. Sørg for å notere statistikk på forbruket av rekvisita og du er et steg nærmere kontroll.